Castell de Can Feu

fonts consultades: 
 web Ajuntament de Sabadell (descobreix Sabadell Patrimoni Urbà)


foto any 2018
L'indret on s'alça actualment el castell de Can Feu, l'any 1055 hi hagué una vil.la d'explotació agrícola, aquesta hisenda s'estenia pels termes parroquials de Jonqueres i Sant Julià d'Altura i provenia de la domus Sobarber.


(Vil.la)   Centre d'explotació agrària de l'època romana, casa més o menys luxosa, situada fora de la ciutat, generalment voltada de jardí.

segle XII la vil.la agafa un nou estat de casa fortificada, amb funcions de guaita i defensa 

segle XV va ser adquirida pels Feu, la documentació trobada rebel.la que els Feu eren procuradors, jurats i ostentaven càrrecs de rellevància a la vila de Sabadell.

Feu, nom d'origen germànic (Fehu, significa possessió, propietat), era un conveni entre el segle X al XVIII pactat pel senyor feudal i el seu feudatari, que consistia en què el feudatari jurava fidelitat a canvi de què se li lliures un domini real. L'objecte del feu consistia generalment en l'ús de fruit d'una terra o d'un castell.

Durant l'època moderna entre els segles XVI i XVII, un cop perduda la funció de masia fortificada, es va dur a terme la construcció d'un nou edifici tipus masia dedicada a l'explotació agrícola.

Segle XVIII Can Feu es converteix com a centre logístic de les nombroses propietats dels Feu i la masia passa a ser un lloc de descans i d'esbarjo de la família.
La construcció de l'actual castell es deu a una juguesca entre tres cosins Josep Nicolau d'Olzina, Ignasi de  Puig i el Marquès de Montsolís, qui construïa el castell mes vistós.Entre els anys 1880 i 1913 Josep Nicolau d'Olzina descendent dels Feu, comença el procés de reforma i construcció del castell que hi ha avui.
Pont del torrent de Can FeuFont del bosc de Can FeuEl bosc i el torrent que envoltava el castell, des de l'any 1907 al 1928, es convertí en un espai d'esbarjo per la ciutat.


Estat actual del castell (any 2013)

Foto aèria de Google Earth de l'estat actual del castell 


Entrada al pati de les quadres (façana nord)Exterior de les quadres del castell  (façana oest)


Façana oest del castell
Torre del castell

Detall de la torre


Façana sud del castellEscut sobre el portal de l'entrada a la façana sudCapella construïda l'any 1704, dedicada a la Mare de Deu de Montserrat

Estat actual de la bassa i el jardí 

Accés des del jardí al pati central del castellEscales d'accés als corredors del pati centralCorredors del  pati centralPati  interior (façana est)Detall de l'escut  façana pati interior

  
      Pati interior castellPorxada de la  façana sud


Interior de la torre del castellTerrassa de la façana oest
Pati interior de les quadres del castell 


Façana nord del pati interior amb les quadres

Accés a l'interior del castellEntrada al castell des del pati interior any 1929Escala d'accés a la primera planta del castell
Sala principal,  any 1929
Planta primera, sala menjadorAlcova dels senyors  any 1929


Estat actual de l'alcova

Detall de la finestra de l'alcova